Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.2

Tack för ditt intresse för skriften Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.2. Vi hoppas att denna skrift ska hjälpa dig i ditt arbete med ekonomisk värdering av träd! För att kunna ladda ner skriften ber vi dig fylla i några korta uppgifter om dig själv så noggrant som möjligt. Informationen använder vi för att kunna få statistik över nedladdningarna och för att det i framtiden ska vara möjligt att jämföra de värderingar som gjorts med hjälp av modellen.

Stort tack på förhand!
Johan Östberg
Johan Sjögren
Anders Kristoffersson

Kontaktperson:
Johan Östberg,johan.ostberg@slu.se

Fyll i uppgifterna